Slik det er i dag, kommer konfirmasjonen for tidlig i livet, og den har ifølge Tuastad forfalt til et pengeoverføringsritual, skriver Vårt Land.

I sin spalte i Stavanger Aftenblad peker Tuastad særlig på to problemer:

– Det er ikke lenger naturlig å markere livssynsvalg og overgang til voksen alder ved 14 eller 15 år, verken når det kommer til livssyn eller det å flytte hjemmefra. I tillegg er det for stor avstand mellom hva kirken og konfirmantene forventer og ønsker å få ut av konfirmasjonen.

– Nå har det blitt et pengeoverføringsritual, og kirken stiller få krav til konfirmantene, fordi de ikke vil miste dem. Men resultatet er stor avstand mellom kirkens og flertallet av konfirmantenes motivasjon for å la seg konfirmere, utdyper han overfor Vårt Land.

Han mener det vil være mange gevinster ved å flytte konfirmasjonsalderen til 18 år.

– Å flytte konfirmasjonen til denne tiden, vil kunne tilføre «sårt tiltrengt» moralsk refleksjon til en livsfase som ellers preges av russetiden. Den økonomiske siden av konfirmasjonen vil gi større gevinster for 18-åringer enn for 15-åringer. (©NTB)