Konsekvensar av koronatiltaka i Eigersund: Stengjer hallane og stoppar all organisert, innandørs fritidsaktivitet

Den utvida kriseleiinga i Eigersund kommune heldt eit digitalt møte søndag kveld for å drøfta dei nye koronatiltaka.