– Vi er fornøyd med at så mange ønsker å delta i konkurransen. Nå venter et omfattende og krevende arbeid med å velge de tre til fem som skal bli prekvalifisert, uttaler prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Strømstad, i en pressemelding.

I slutten av måneden vil de prekvalifiserte bli invitert til å delta. Første tilbud skal leveres innen 11. november. Deretter skal det gjennomføres forhandlinger. Det endelige tilbudet skal leveres i januar neste år. Planen er at kontrakten skal signeres i februar 2023, ifølge Veier24.

Det er første etappe av ny E39 mellom Ålgård og Hove som nå står for tur. Strekningen er tre kilometer lang, og det skal bygges firefeltsvei, flere brukonstruksjoner, lokalveier og gangstier. Etappen starter ved toplanskrysset ved Hove og kobler seg på dagens E39 ved Osli. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord-Jæren. For et drøyt års tid siden ble verdien av kontrakten anslått til cirka 700 millioner kroner.

Disse har søkt om å bli prekvalifisert:

  • Aldesa Construcciones, S.A - Spania

  • Bertelsen & Garpestad AS

  • Impresa Pizzarotti & C. S.P.A - Italia

  • Risa

  • Stangeland Maskin AS

  • Tecnica y Proyectos, S.A, (TYPSA) - Spania

  • Vassbakk & Stol A.S

  • Bjelland AS