Ved Grøne Bråden skole i Egersund ble 64 personer kontrollert torsdag morgen. Ingen fikk straffereaksjoner, men fire fikk muntlige tilbakemeldinger fra politiet.

Det ble kontrollert for blant annet fart, sikring av barn i bil, refleksbruk og lys på sykler. Ifølge politiet ligger resultatene av kontrollen innenfor normalen.

– Kontroller av refleksbruk og lys på sykkel intensiveres i de mørke vintermånedene, sier Leif Seglem, seksjonsleder på politistasjonen i Egersund.

Han opplyser at politiet generelt har flere kontroller ved skolestart