Koronaen har tatt vekk sosiale møteplassar for Anne Sofie (89), men Berit og Bente vil fylla tomrommet

Mens heimesjukepleiaren må hasta vidare etter utført oppdrag, har Berit og Bente tid til både å snakka og gå eller kjøra tur.