Koronapengar til lag og foreiningar: Rundt ein kvart mill. i krisehjelp til både EIK og NMK Egersund

Så langt har sju frivillige lag og foreiningar fått statleg krisehjelp. I tillegg er to søknader om betydelege beløp for tida under behandling.