Koronavaksine i Lund: Sjarmør stakk av med all oppmerksomheten