Koronavarianten av Kystløpet har verken kaker eller tidtaking

Mens fleire andre løpsarrangørar lagar konkurransevariantar tilpassa smittesituasjonen, har arrangørane av Kystløpet i Eigersund valt å ikkje gå på akkord med løpet si sjel.