Dette er i tillegg den verste septembermåneden noensinne målt, ifølge Dagens Næringsliv.

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I august steg boligprisene overraskende mye med 1,9 prosent.

Eiendom Norge venter at prisene fortsetter å falle de neste månedene. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene i september med 0,6 prosent.

– Det er normalt at boligprisene faller i siste tertial, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene. Usikkerheten rundt utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 6,7 prosent.

Salgstid på 29 dager i snitt

I Oslo falt boligprisene med 2,5 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen på 0,8 prosent. Hittil i år har prisene i Oslo steget med 6,9 prosent.

I september ble det solgt 9.798 boliger i Norge, noe som er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Gjennomsnittsprisen for en bolig var i overkant av 4,5 millioner kroner ved utgangen av måneden.

Hittil i år er det solgt 73.089 boliger i Norge, noe som er 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september, noe som er det samme som i august. Kortest salgstid har Bergen og Bodø/Fauske med henholdsvis 17 og 18 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 38 dager.

– Sammenlignet med tidligere år går det svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier Lauridsen.

Stavanger

Boligprisene i Stavanger sank med 2,2 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 1,2 prosent.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (-0,8 prosent), Bergen (-0,7 prosent) og Trondheim (-0,5 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 9,4 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (+6,3 prosent), Trondheim (+5,5 prosent) og Bergen (+5,3 prosent).

Det har i september blitt solgt 504 boliger i Stavanger. Det er 9,2 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 3785 boliger. Det er 11,2 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor

Det har i september blitt lagt ut 611 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 10,7 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 4147 boliger til salgs. Det er 6,8 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 22 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 29 dager.