Krevende kjøreforhold: Bil utfor veien

Snø på veiene og perioder med snødrev gjør at det fredag morgen er krevende kjøreforhold mange steder i Dalane.