Savner rådhus og kulturhus i rådmannens plan

Av

John Mong (KrF) gleder seg over at Eigersund-rådmannen vil bygge nytt aktivitetssenter på Slettebø. Men han ønsker også å prioritere nytt rådhus/kulturhus.