Det er liten tvil om at urolighetene i verden kommer stadig tettere og nærmere på oss. Vi bor i en del av landet der oljevirksomheten og anlegg for produksjon av kraft har en svært sentral rolle, og når vi leser om dronevirksomhet i nærheten av slike anlegg får vi plutselig konflikten mellom Russland og resten av Europa – og verden – tettere på enn vi liker.

Det er ikke mer enn et par snaue uker siden det var soldater fra Heimevernet som hadde øvelse i vårt distrikt. De ble observert i sentrum av Egersund, ved sentrale bygninger i Dalane og der det ellers kan være naturlig å være på vakt hvis noe skulle skje. La oss for alt i verden håpe at Russlands diktator Vladimir Putin ikke klikker helt – slik at ytterligere mobilisering ikke blir nødvendig.

Men det er skremmende at en tilsynelatende svært ustabil president i vårt naboland skal få en hel verden på tå hev. Det går dårlig på slagmarken i Ukraina for tiden, og mange tror derfor at Putin nærmer seg bruk av atomvåpen. Det høres ekstremt farlig og skremmende ut, og vi etterlyser mer og bedre informasjon om hvilke våpen det kan være snakk om – og hva det kan bety for oss andre som ser på fra sidelinjen.

Riksrevisjonen har funnet svakheter i Forsvarets kommunikasjonssystemer som kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, kom det fram i går da en delvis hemmeligstemplet rapport ble lagt fram. Rapporten tar for seg informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner, og det avdekkes sårbarheter i sikkerheten – og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig, konkluderer Riksrevisjonen.

Dette er kanskje ikke slike nyheter vi trenger nå, når verdensfreden faktisk kan være truet. Norske myndigheter har fortsatt ikke stengt grensene til Russland – og det er i prinsippet ikke godt å si hvem som kommer til Norge fra Putins hjemland. De fleste flykter nok for å unnslippe tyrannens grep – men en kan aldri være for sikker.

Det har kommet meldinger om mystisk droneaktivitet ved norske oljeinstallasjoner – både på land og i Nordsjøen. Militæret patruljerer, og politiet har montert sporingsutstyr på plattformer. Tirsdag fikk Dalane Tidende tips om droneaktivitet ved et kraftanlegg innenfor Sørvest politistrikts område. Det var snakk om droner som var i luften om natten – i flere timer. Det er ikke beroligende, og vi regner med at dette tas på største alvor – at din og min sikkerhet blir ivaretatt så godt den kan.