Bjerkreim vil bli ein syngjande kommune

Levekårsutvalet har bestemt at Bjerkreim skal søkja om å få bli med i det treårige prosjektet "Syngjande kommunar".