Stinn brakke på Mungåt-quiz på torsdag

23 lag stilte til dyst på torsdagsquizen. Alt av bord og stoler var i bruk og et av lagene hadde til og med "Me sko hatt et større bord" som lagnavn.