Har skissert nytt kulturbygg i Strandgaten

- Det er utrolig viktig å ikke bygge for stort.