Støtte til seks lokale festivaler

Det ligger an til at lokale festivaler får til sammen 340.000 kroner i støtte fra fylkeskommunen i 2020.