Champagne, lutefisk og bedehussong

Finna på noko i helga? Det er mange arrangement å velja mellom.