Fikk gjennomslag for breiere promenade

Eigersund kommune får lov til å bygge havnepromenaden breiere enn hva Riksantikvaren i utgangspunktet åpnet for.