Dalane Tidende deler ut 300.000 kroner til lokale lag og foreninger

Et godt resultat i 2018 gir Amedias aviser 25 millioner kroner til utdeling til lokale lag og foreninger. Dalane Tidende får 300.000 kroner som skal fordeles i Bjerkreim, Eigersund og Sokndal. – Dette er veldig positivt, sier redaktør Gunnar Kvassheim.

DEL

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Midlene varierer for den enkelte avis. Dalane Tidende har fått 300.000 kroner til rådighet. Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge.

Styrker lokalsamfunnene

– Til de som fryktet at nye eiere skulle stikke av med midlene, viser man nå at man styrker mediehuset og deler ut midler til lokalsamfunnet. Det er veldig bra for en mediebedrift, mener Kvassheim.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

POSITIVT FOR AVISEN: Redaktør i Dalane Tidende, Gunnar Kvassheim, sitter i juryen som skal vurdere søknadene til avisen.

POSITIVT FOR AVISEN: Redaktør i Dalane Tidende, Gunnar Kvassheim, sitter i juryen som skal vurdere søknadene til avisen. Foto:

Lokal jury

– Det blir en lokal jury som skal vurdere søknadene. Vi står fritt til å dele ut hele beløpet til én søker, eller dele det på mange. Jeg vil oppfordre lag og foreninger til å sjekke veiledningen om hvem som kan søke, sier Kvassheim.

Juryen i Dalane Tidende vil bestå av Gunnar Kvassheim, Alise Lea Tiller og Keth Odland.

Lag og foreninger i Bjerkreim, Eigersund og Sokndal blir oppfordret til å søke Dalane Tidende. De som er hjemmehørende i Lund, søker Agder, som også er en del av Amedia. Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år. Det vil ikke gis støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Kan komme flere runder

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef i Amedia, Are Stokstad, mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Søknadsfristen er 25. mars. Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai. Klikk her for å komme til søknadsskjema.

Artikkeltags