En kvinne bosatt i Dalane oppga ikke at hun jobbet over en lengre periode, og mottok dermed nesten 100.000 kroner som hun ikke hadde krav på fra Nav. Nå er kvinnen dømt i Sør-Rogaland tingrett.

Saken var nylig oppe som en såkalt tilståelsessak. Kvinnen forklarer at hun i perioden februar 2020 til januar 2021 oppga uriktige opplysninger om arbeid på meldekort til Nav. Hun oppga at hun kun arbeidet meget begrenset i perioden, mens hun i virkeligheten arbeidet som tilkallingsvikar i en barnehage.

Ved å gjøre dette påvirket siktede rettsstridig resultatet av den automatiske databehandlingen av meldekortene, og fikk urettmessig utbetalt til sammen over kr 96.000, ifølge dommen fra tingretten.

Siktede erkjente at det var meldt inn til sammen 24 meldekort i perioden, og hvor arbeidsgiver har opplyst at siktede har arbeidet i 22 av meldekortperiodene. Siktede har opplyst timer i to av meldekortene. Politiet har opplyst at siktede har oppgitt 83,5 timer i perioden, mens arbeidsgiver opplyser at siktede har mottatt lønn for 812,5 timer, hvilket vil si at det er ført 729 timer for mye.

Siktede bestrider ikke tallene, og forklarer at dette ble gjort fordi hun trengte pengene.

Kvinnen erkjenner at hun med vitende og vilje har opptrådt som nevnt. Kvinnen erkjenner at hun samtidig, ved å opptre som nevnt, skriftlig ga uriktige opplysninger til Nav, og at dette var opplysninger som var avgitt som bevis på krav på arbeidsledighetstrygd.

Siktede erkjenner at hun gjorde dette med vitende og vilje, og erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til betinget fengsel i 22 dager. Retten finner at straffen skal settes til 21 dager fengsel, som utsettes i en prøvetid på to år.

Av formildende omstendigheter vektlegges at siktede har tilstått i politiavhør og samtykket til tilståelsespådømmelse. Hun har også påbegynt nedbetaling på krav fra Nav.