Sertifiseringen er basert på jevnlig oppfølging etter en rekke kriterier og innsyn i driften over tid.

På begge sentrene ble sertifiseringsdagen avsluttet med høst- og livsgledefest for beboere, pårørende, ansatte, frivillige, politikere og administrasjonen. Det var frivillige og ansatte som laget fest begge steder. Det var høstpyntede bord, god mat, servering og generelt god stemning som fylte storstuene på Lagård og Kjerjaneset.

Livsglede for eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager.

Takket ansatte, beboere og frivillige, blant annet

På Lagård takket senterleder Gro Ege Tønnessen alle ansatte for den store innsatsen over tid. I tillegg benyttet Tønnessen muligheten til å takke beboere, pårørende, frivillige, venner og samarbeidspartnere for et felles løft. Ordfører Odd Stangeland og kommunalsjef Ingeborg Havsø takket også for innsatsen.

Ingunn Helland Nielsen, senterleder på Kjerjaneset, fortalte om livsgledesatsingen på Kjerjaneset, og om hvordan de har jobbet med livshistoriene til de enkelte beboerne. Blant annet har de laget aktivitetskalendere for alle beboere som ønsker det. Det har gjort ansatte bedre kjent med den enkelte, påpekte hun. I tillegg har de jobbet med rutiner og kompetanseheving blant ansatte.

– Vi har lagt stein på stein og fått til et grunnlag som vi nå må bygge videre på i hverdagen, slik at brukere og ansatte opplever livskvalitet, sa Ingunn Helland Nielsen.

På Kjerjaneset takket Bente Gravdal alle som har bidratt til løftet som er gjort, på vegne av politikerne i kommunen.

– Dere har jobbet knallhardt, og det skal dere ha takk for. Jeg håper dere nå kjenner det har vært verdt det. Gevinsten tror jeg er størst når vi klarer å få til noe sammen, skape et fellesskap, skape gode øyeblikk og opplevelser. Har en det kjekt tåler en så uendelig mye mer. Det handler om innstilling og hvordan en møter verden. Det er ikke rosenrødt eller perfekt på Kjerjaneset. Ikke i går, i dag eller i morgen, men Kjerjaneset er nå et livsgledehjem, og det skal jobbes videre med å skape gode øyeblikk og opplevelser for den enkelte. Det er «jabnå som dræge», sa hun.

På både Kjerjaneset og Lagård underholdt Kulturskolen. De ble sunget gamle sanger og koret «Soul Children» fikk taket til å løfte seg. «Tante Kari» var med og spilte opp til allsang.