GODE RELASJONAR: Matmor Unni Grude blir sett pris på i fjoset.
Keth Odland

Folk og fe møter framtida i fjos frå 1972

"Riv raben!" er det lett å tenkja når noko er nedslite og upraktisk - og attpåtil snart ulovleg. Unni og Magne Henry Grude tenkte annleis. Det 47 år gamle båsfjoset er nå blitt eit moderne lausdriftsfjos som både dei sjølv og neste generasjon vil ha glede av.
Publisert