Jon Olav (23) og Maren (21) holder familiens århundrelange tradisjoner i hevd - samtidig vil de fornye

- Det gjelder å finne alternative inntekter for å holde liv i drifta, sier den unge bonden Jon Olav Koldal fra Koldal.