Bane Nor vil fjerna gjerde

På garden til Bernt Terje Høyland på Legå har dei opplevd naboskapet med jernbanen som ei mare i alle år.