Bonde fekk avkorta erstatning

Bane Nor betaler ut erstatning for påkøyrde dyr, men reduserer beløpet.