Krav om løsdrift truer småbonden

Å bygge nytt løsdriftsfjøs koster. Løsningen for mange små og mellomstore Dalane-bønder, er å selge melkekvoten sin.