Skuffede pelsdyrbønder står foran vanskelige avgjørelser

Hvor lenge opp mot deadline skal man drive videre som pelsdyrbonde? Hege Brattebø og andre i næringen må gjøre krevende beregninger med flere usikre faktorer.