– Dette er ikkje greitt, Dale må ta grep

May Helen Hetland Ervik (Frp) vil ikkje sjå fleire dyr bli påkøyrde av toget. – Eg forventar at samferdselsministeren tar grep.