Mi­nis­te­ren vil bidra til avklaring i gjerdestrid

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Georg Dale (Frp) vil kalla Bane Nor inn til møte for å drøf­ta gjer­de­stri­den mel­lom statsforetaket og bøn­de­ne langs jern­ba­ne­lin­ja.