(Østlendingen)

Flere tusen skytter var forventet til Elverum i august til Landsskytterstevnet 2020 som skulle vært arrangert fra 7. – 14. august avlyses – ti år etter at Elverum arrangerte stevnet sist.

Det blir det ikke noe av.

– Det er en trist, men nødvendig beslutning, de alvorlige omstendigheter tatt i betraktning, sier president Bernt Brovold i Det frivillige Skyttervesen.

Korona-krisen er årsaken

Den pågående korona-krisen har fått Elverum skytterlag til å anbefale at stevnet blir avlyst i år. Det har skytterstyret i Det frivillige Skyttervesen (DFS) sluttet seg til og vedtaket om å avlyse ble fattet mandag kveld.

– Landsskytterstevnet er et arrangement som krever svært store mannskapsmessige og økonomiske ressurser. Det legges ned ca. 30 000 dugnadstimer. Risikoen med utbredelsen av Korona-viruset ble nå så stor, at faren for at kritisk personell ikke kunne gjøre nødvendig forberedelser ble viktig for beslutningen, forteller Brovold.

Samtidig er det gjort vedtak om at Elverum allerede er tildelt Landsskytterstevnet for 2021, så i praksis betyr det at stevnet på Elverum flyttes med ett år.

Beslutningen får også konsekvenser for de allerede tildelte landsskytterstevnene i Bodø, Voss og Steinkjer. Disse blir nå alle utsatt i ett år, til henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

– Landsskytterstevnet er utvilsomt et av landets aller største årlige sportsarrangement og har vært avholdt siden 1893, med unntak av krigsårene i andre verdenskrig. Over 300 000 skyttere har gjennom historien deltatt på stevnet, og dette er første gang det årlige stevnet blir avlyst, forteller kommunikasjonssjef i Det frivillige Skyttervesen, Terje Vestvik.

Første siden krigen

LS2020 er likevel det første Landsskytterstevnet som ikke blir arrangert siden det var pause i krigsårene mellom 1940 og 1945.

Ifølge Wikipedia er Landsskytterstevnet Norges største skytearrangement og et av Norges største idrettsarrangementer. Stevnet samler hvert år mellom 3500 og 7000 deltakere, og mellom 15 000 og 20 000 tilreisende til stevnestedet.

Det første Landsskytterstevnet som ble arrangert på Elverum var i 1895, da ble Olaf Frydenlund fra Tistedal Skytterkonge. Siden har Elverum arranger LS fire ganger.