Langtransport var for lang

Transportøren måtte korta inn kjøretøyet før han fekk kjøra vidare frå Krossmoen.