Lanserer ny kommunedelplan for fritidsboliger: Nå er kommunen på jakt etter nye områder for hyttefelt

Eigersund kommune har satt seg et nytt mål. Innen 2030 er målet at kommunen skal ha 2.000 hytter. Men da trengs det nye områder hvor man kan bygge fritidsboliger.