Sjåføren på ein av lastebilane som blei stoppa i Vegvesenet sin kontroll på Krossmoen tysdag kveld, hadde gjort seg skuld i grove brot på reglane om kjøre- og kviletid. Men då han blei konfrontert med dette, framstod han på ein måte som fekk kontrollørane til å mistenkja han for å vera ruspåverka.

Mannen, som er frå Agder og i midten av 30-åra, blei då overlaten til politiet. Politipatruljen var einig i Vegvesenet si vurdering av sjåføren sin tilstand. Manglande utslag på alkometeret gjorde at mistanken gjekk mot andre rusmidlar. Mannen blei tatt med til lege for blodprøvetaking, og politiet beslagla førarkortet hans.