Lite spredning av korona i Dalane, men smittevern er vel så viktig her