– Det er en festdag i Sokndal, for vårt sykehjem er blitt sertifisert livsgledehjem. Det er mye arbeid som ligger bak – en omfattende prosess, forteller en fornøyd kommunalsjef for helse og omsorg, Sigmund Hadland jr.

Det er Stiftelsen Livsglede for Eldre som deler ut sertifikatene. Hadland jr. forteller at de ansatte i kommunen, med Anita Stene og Tone Nesvåg i spissen, har jobbet i et år med å sikre å få alle kriteriene på plass.

– Det handler om å legge til rette for at beboere fortsatt kan opprettholde sine interesser og hobbyer selv om de er på sykehjem. Vi har jobbet mye med aktiviteter fra før, men livsgledesertifisering betyr at alle skal få en individuell aktivitet og en frisklivsaktivitet hver uke. Da må en kjenne til mye om deres bakgrunn og interesser, og det er en omfattende prosess å ro i land, forklarer Anita Stene, som er Solbøs livsgledekonsulent.

Kriteriene fra Livsglede for Eldre innebærer blant annet at de eldre skal ha tilbud om kontakt med dyr, det skal etableres tettere samarbeid med de pårørende og det skal sikres ro og hygge rundt måltidene.

– Systemet sikrer at dette blir gjort uansett hvem som er på jobb. Tidligere har aktivitetene vært litt personavhengig og mye drevet av ildsjeler, men nå skal det være iverksatt et system som fører til en varig kulturendring. Dette er ting som gir bedre livskvalitet og funksjonsevne. Alle disse ni kriteriene gjør at en får en bedre hverdag, sier Stene.

Takker for gode samarbeid

Hun forteller at Solbø sykehjem har et godt samarbeid med Sokndal skole, med kommunens barnehager og med frivillige.

– Det siste året har samarbeidet blitt mye tettere – både med pårørende og de frivillige. Solbø har blitt åpnere ut mot lokalsamfunnet, og det er veldig kjekt, sier hun.

Stene forteller at Solbø blant annet har oppretta ei Facebook-side der de deler litt fra hverdagen på sykehjemmet.

– Vi er heldige i Sokndal, for vi har veldig flinke folk som har jobba for å få på plass sertifiseringa, men vi er også heldige for vi har så mange gode frivillige. Et av kriteriene fra Livsglede for Eldre er gode personsentrerte tjenester for eldre, og det er så greit i Sokndal, for det er mange ildsjeler og flinke folk som har lyst til å få det til. Det har det alltid vært, men likevel er det «løye» med det, for det er akkurat som at frivillighet avler frivillighet. Flere og flere ser at de kan bidra og har lyst til det.

Stor fest i sansehagen

Mandag var representantene fra Livsglede for Eldre på besøk. De fikk omvisning på sykehjemmet og fikk se hvordan det nye livsglede-systemet var implementert.

– Den store sertifiseringsdagen var mandag, og derfor hadde vi lyst til å lage litt stas. Derfor ble det stor fest i sansehagen utenfor Solbø livsgledehjem. Pasientene var i fokus, sammen med pårørende, personal og med kjøkkenet, ikke minst. Vi er heldige som har et skikkelig institusjonskjøkken som stiller opp og lager god mat når vi finner på ting som dette, forteller Sigmund Hadland jr.

Festen hadde 90 deltakere i godværet mandag ettermiddag.

– Sansehagen er på en måte hjertet i sykehjemmet. Det er et flott uteområde og god plass å være, sier kommunalsjefen.