Dalane Storband jazza opp stemninga på Ogna Scene fredag kveld. Vokalisten hadde bandet henta frå Vikeså misjonshus. Oddvar Sæth har sunge med Dalane Storband i Globen under Julebyen, men det var første gongen han var med på ein heilaftans konsert med bandet.

– Ei kjempeoppleving. Dalane Storband er ein gjeng med fantastiske musikarar. For ein glad amatør som meg, var det veldig stas.

Lovsongsleiar

Oddvar Sæth er lovsongsleiar på Vikeså misjonshus, og det er som regel i kristne samanhengar han bruker songstemma si. Han har vore med på fleire gospelprosjekt.

Han fortel at han gjerne takkar ja til fleire oppdrag som det han hadde på fredag.

– Kjekt å bli spurt, seier songaren, som har budd i Bjerkreim i snart 16 år.

Som misjonærbarn vaks han opp i Tanzania, Kenya og Kristiansand. Det var kona som trekte han til Bjerkreim. Ho er frå Ørsdalen, og der budde familien fram til for eit par år sidan.

Til vanleg jobbar han som marknadssjef i Contesto, eit IT-selskap på Forus.

Ukrainsk flyktning er dirigent

Dalane Storband er samansett av 17 musikarar, som bur mellom Flekkefjord og Stavanger. Bandet øver på Vikeså.

Av dalbuar er det med ein god gjeng frå Eigersund. Her er òg faste medlemmer frå Bjerkreim og Lund. Storbandet framfører gamle klassikarar, men òg nyare verk.

Blåserekka er samansett av saksofonistar, trompetistar og trombonistar.

– Me har akkurat komplettert trompetrekka med ein ny trompetist, så nå har me fire faste, seier Hege Kvam, som sjølv speler trombone i storbandet.

Mens bjerkreimbuen Gunnar Hågbo har permisjon, er det bandets nye saksofonist, Kyrylo Revkov, som dirigerer bandet. Han er flyktning frå Ukraina og bur på Ålgård.

Magisk konsert

Hege Kvam skildrar konserten på Ogna Scene fredag som magisk.

– Det som gjorde det magisk, var responsen frå publikum. Når me får god respons, får me sjølvtillit. Då kan me sleppa oss laus og ha det gøy, seier ho.

Bandet har spelt på Ogna Scene fleire gonger og trivst godt der.

– Lokala er eineståande. Hans Berge er ein fantastisk vert. Han er lun, og han er god til å leggja til rette, seier Hege Kvam.

Spennande repertoar

Ein del dalbuar var på konserten fredag og bidrog til den gode responsen bandet fekk. Blant dei var Magnhild Hadland frå Egersund. Ho er sjølv songar og musikar, og ho har sunge med bandet tidlegare.

– Det var kjempekjekt. Det var godt trykk og eit spennande repertoar, kommenterer ho.

Ho synest det er kjekt at regionen har eit band som Dalane Storband, og ho synest fleire bør få auga opp for bandet.

– Ja, verkeleg. Det er så kul musikk. Eg elskar det, seier ho.

Ryktet spreier seg

Hans Berge Stokkeland har drive Ogna Scene etter det same konseptet som nå, i 11 år.

– Dei siste seks åra har eg satsa knallhardt, fortel han.

Han opplever at konsertscenen er inne på eit rett spor for tida. Mange av konsertane blir utselde. Billettane til to konsertar med jærbandet Vind i Gardhol blei rivne vekk, og det blei sett opp ein tredje konsert. Denne er òg utseld.

Hans Berge Stokkeland veit at artistane som kjem til Ogna, er med på å spreia ryktet om den spesielle konsertscenen i Søre Hå. Folk kjem frå heile fylket for å gå på konsert utanfor allfarveg.

– Plassen her har blitt litt eksotisk, konstaterer Stokkeland.