Lucky Bowl har kjøpt opp annen bowling-kjede: Får nærmest bowling-monopol i Sør-Norge utenfor Oslo

Lucky Bowl har kjøpt opp seks bowlingsentre fra Bowling 1 Holding AS. Selskapet har nå 20 bowlingsentre.