Lund bygdemuseum og kulturbank åpner 17. mai

Det har vært en tradisjon at museet åpner sesongen på grunnlovsdagen.