Lund brannvesen rykket ut til ulykker og brann 40 ganger i 2019

– Brannvesenet i Lund har lagt bak seg et travelt år, men heldigvis uten noen store alvorlige hendelser eller dødsulykker, sier brannsjef John Skåland.