Foreslår å øke eiendomsskatten

Av

Onsdag kveld la rådmannen i Lund fram sitt forslag til budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden 2016 – 2019.