- Hus i forfall skjemmer ei elles fin gate

Kjell Erfjord (KrF) meiner Moi sentrum treng å sjainast opp. Ordførar Olav Hafstad (Ap) poengterer at mykje er gjort allereie.