Kraftig dropp i fødselstallet

I 2019 ble det kun født 28 barn i Lund. Det er 10 færre enn i 2018.