Etterlyser mulig kulturprismottaker

Lund kommunes kulturpris deles ut annethvert år. Nå etterlyser kommunen kandidater.