Vil ha landbruksministeren til gards

Guro Hansen har invitert landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) til familiegarden på Legå på Ualand, som toglinja går gjennom.