NorDan sikter mot formidable 3 milliarder i omsetning

2019 blir et nytt godt år for NorDan-konsernet med en omsetning som trolig ender på rundt 2,7 milliarder kroner. Neste år har dør- og vinduskonsernet en målsetting om å selge for 3 milliarder kroner, eller mer.