Delte meninger om eiendomsskatt og skoleutbygging

Utbygging av Nygård barneskole eller ikke og eiendomsskatten var hovedtemaene i kveldens budsjett-debatt.

DEL

(Avisen Agder) Kommunestyret i Lund fikk torsdag kveld presentert to forslag til budsjett og økonomiplan - flertallsforslaget fra Høyre, Frp, KrF og Venstre (formannskapets innstilling) og fellesforslaget fra opposisjonen Ap og Sp.

Ved avstemning ble flertallsforslaget vedtatt med 12 mot 9 stemmer (Ap og Sp).

I debatten ble det fremhevet av flere at kommunens økonomi er, og vil være, stram de neste årene. Begge budsjett-forslag bar derfor preg av det vil bli nødt med tøffe tak og innsparinger.

– Det er liten tvil om at kommunen står ovenfor en tøff økonomisk periode fremover. Kommunens gjeld har økt med nær 30 prosent i perioden 2015 til 2019. I tillegg ble disposisjonsfondet redusert med hele 45 prosent bare fra 2018 til 2019. Dette er en utvikling som må ta slutt, sa René Munthe Eik, gruppeleder for Lund Høyre, da han presenterte flertallspartienes forslag.

– Vi kan ikke fortsette å drive kommunen på denne måten, og det vil også budsjettet for 2020 bære preg av. Det blir tøffe tak med innsparinger på rundt 5 millioner. Det vil merkes, sa Høyre-representanten.

Enige om mye?

I flertallspartienes budsjett og økonomiplan er blant annet det årlige tilskuddet til lag og foreninger tatt inn, i tillegg skal potten økes med 50.000 kroner. Videre består kreftkoordinator-stillingen slik den er i dag.

– Vi håper at også opposisjonen kan finne en viss fornuft i vårt forslag. For vi vet at vi alle sammen ønsker en levedyktig og attraktiv kommune for både innbyggere og potensielle tilflyttere. Og ser vi på budsjettforslaget som Ap og Sp fremmet for formannskapet og sammenligner det med vårt, så er vi for budsjettåret ikke veldige uenige, kommenterte Munthe Eik.

TO FORSLAG: Ved avstemming ble det stemt over to budsjett-forslag. Forslaget til opposisjonen Ap og Sp falt.

TO FORSLAG: Ved avstemming ble det stemt over to budsjett-forslag. Forslaget til opposisjonen Ap og Sp falt. Foto:

Kritikk

Viktigste forskjellene mellom de to budsjett-forslagene skulle i debatten vise seg å være synet på eiendomsskatten og det planlagte utbyggingsprosjektet for Nygård barneskole.

For opposisjonen hadde i sitt forslag tatt inn 15 millioner kroner til utbyggingen av Nygård barneskole i 2020-budsjettet, mens det i flertallsforslaget settes av midler i 2021 og 2022 til denne utbyggingen. Og der det i flertallspartienes forslag legges opp til å få fjernet eiendomsskatten for private innen utgangen av 2023, presenterte Ap og Sp et forslag hvor eiendomsskatten opprettholdes.

– Vi mener eiendomsskatten er en bruttoskatt som ikke treffer riktig, og spesielt unge med høyt lån og lave inntekter blir rammet unaturlig hardt, sa René Munthe Eik (H).

Magnhild Eia (Sp) svarte med at de derimot ser eiendomsskatten som en nødvendighet slik økonomien er nå.

– Hovedforskjellen er at vi mener vi trenger inntektene fra boliger og fritidseiendommer fortsatt til vi har kontrollen, og til økonomien kommer på plass. Vi mener det blir feil å redusere eiendomsskatten før vi kjenner vi har en robusthet i bunn, sa Eia.

Men da John-Arvid Eik (V) fulgte opp med en kommentar om at eiendomsskatten fra 2015 skyter i været ut økonomiplanperioden til opposisjonen, var det flere som tok til ordet. Han mente at kursen som ble satt i 2015 innebar å senke eiendomsskatten, noe opposisjonen ikke følger opp ifølge Eik.

– Her tror ikke jeg John-Arvid har studert eiendomsskatten som sier at den fyker i været. Det gjør den slettes ikke, sa Magnhild Eia (Sp).

– Det er rimelig heftig å skylde på opposisjonen for at eiendomsskatten har økt. Det kan ikke vi lastes for, fulgte Siw Karin Utheim (Ap) opp med.

Fornuftig å vente

Ved diskusjonen rundt Nygård barneskole, rettet flere av representantene fra flertallspartiene kritikk mot at de siste store utbyggingsprosjektene, blant annet barnehagen på Heskestad og Kiellands Minde skole, ble dyrere enn først anslått.

– Opposisjonen sier at de ønsker seg en forutsigbar politikk, men de siste utbyggingen har vært langt over budsjettet. Det er ikke veldig forutsigbart. Vi må få på plass realistiske tall for investeringer og vente til det fornuftig for økonomien, sa varamedlem Tor Inge Moi (H).

Også Inger Rasmussen (H) trakk frem at det kan være lurt å vente.

– Lund Høyre har pekt på utfordringer som skolen har hatt og har, som mobbing og trivsel. Vi har samtidig Ikke klart å fange opp alvorligheten vedrørende den prekære plassen. I vårt forslaget foreslås det å utsette utbyggingen. Det er fordi det er fornuftig å bruke tid på å budsjettere og å bygge ei skole for fremtiden som dekker skolens behov fullt ut, sa hun.

Artikkeltags