Godtar ikke millionkutt til utbygging av Nygård barneskole

Samarbeidsutvalget ved Nygård barneskole på Moi kan ikke akseptere at rådmannen i sitt budsjettforslag foreslår å spare 15 millioner kroner ved å sette hele utbyggingsprosjektet på vent på ubestemt tid.