Kiellands Minde skole er (nesten) klar for skolestart

Kiellands Minde skole i Hovsherad har det siste halvåret gjennomgått en stor renovering. Gamleskolen er revet og et nytt bygg står snart ferdig.