Hund sakna i Hovsherad

Ein brun hund er meld sakna i Hovsherad.