Må ha ekstra møte i verneområdestyret for å avgjøre om Sesilåmi skal avlyses på grunn av villrein

Deltagerne i torsdagens møte om villrein i Sesilåmitraseen klarte ikke å samle seg om en felles løsning. Det blir derfor ekstraordinært møte i verneorådestyret førstkommende mandag.